за Христос

Библейски Речник / Етам

Мястото, където израилтяните разположили стан, скоро след като излезли от Египет - Изход 13:20; Числа 33:6. Това място се намирало в края на пустинята при западния залив на Червено море, а пустинята на изток от него често се е наричала със същото име.


« Назад