за Христос

Библейски Речник / Есурун

Поетично име на Израил. То може би произхожда от корен, който значи праведен, и е дадено на Божиите люде, които се оправдават от Божията любов, която "не гледа беззаконие в Якова" - Второзаконие 32:15 Второзаконие 33:5,26; Исая 44:2.


« Назад