за Христос

Библейски Речник / Естаол

Град на западната граница на Юда. Естаол е даден на Дановите потомци - Исус Навиев 15:33 Исус Навиев 19:41. Този град се споменава и в историята на Самсон - Съдии 13:25 Съдии 16:31.


« Назад