за Христос

Библейски Речник / Есей

Син на Овид и баща на Давид - Рут 4:17. Внук на Моавката Рут - Матей 1:5. Давид намерил убежище в Моавската земя, когато бил заплашван с погубление и преследван от Саул - 1Царе 16гл. 17:12, 22:3.


« Назад