за Христос

Библейски Речник / Ерма

Християнин в Рим - Римляни 16:14, за когото се предполага, че е написал книгата "Пастирът на Ерма", която е невероятна смес от истина и благочестие, глупости и суеверия.


« Назад