за Христос

Библейски Речник / Ераст

Християнин, сътрудник на ап. Павел, и градски ковчежник на Коринт. Той пътувал с Павел до Ефес, и придружил Тимотей до Македония - Деяния 19:22. Ераст се намирал в Коринт, когато Павел пишел посланието си до Римската църква - Римляни 16:23. Останал там, след като Апостола е изпратен като пленник в Рим - 2Тимотей 4:20.


« Назад