за Христос

Библейски Речник / Адма

Един от четирите града в полето Сидим, изгорен с огън от небето и вероятно покрит от Мъртво море - Битие 14:2 Битие 19:24,25; Осия 11:8.


« Назад