за Христос

Библейски Речник / Енон

Мястото, където Йоан кръщавал, близо до Салим, на западната страна на Йордан - Йоан 1:28 Йоан 3:23. Предполага се, че Енон е на осем или десет мили (12,87-16 км) на юг от Ветсан и близо до Йордан.


« Назад