за Христос

Библейски Речник / Енакими

Славни исполини в Палестина, които произхождат от Арва, основателя на град Хеврон. Те населявали южната страна на Юда, планинските места и много филистимски градове. Еврейските съгледвачи се уплашили от тях - Числа 13:22, но при завоюването на Ханаан, Енакимите са поразени или изгонени - Исус Навиев 11:12 Исус Навиев 15:14; Съдии 1:20.


« Назад