за Христос

Библейски Речник / Емор

Бащата на Сихем, който откраднал Дина - Битие 33:19. Той е убит от Якововите синове - Битие 34:26.


« Назад