за Христос

Библейски Речник / Емат

Забележителен град в Сирия. Емат, подобно на Ерусалим и Дамаск, е един от онези градове в Сирия и Палестина, които до голяма степен са запазили важността си от най-стари времена дори до ден днешен. В Числа 13:21; Исус Навиев 13:5; Съдии 3:3, се казва, че Емат е северния предел на Ханаанската земя. Ематският цар станал съюзник на Давид - 2Царе 8:9,10.


« Назад