за Христос

Библейски Речник / Елха

Едно вечнозелено, прекрасно на глед дърво, високо и с гъсти листа. Еврейското название на това дърво е Кипарис. Елхата в древността се е употребявала за строене на кораби - Езекил 27:5, на музикални инструменти - 2Царе 6:5, за направа на греди и салове - 3Царе 5:8,10 3Царе 9:11; Песен на песните 1:7.


« Назад