за Христос

Библейски Речник / Елифаз

Родом от Теман, приятел на Йов - Йов 2:11. Виж и Битие 36:10. Той, е по-стар от Валдад и Софар, защото пръв взема думата в разговора с Йов - Йов 4 Йов 5 Йов 15 Йов 22гл.


« Назад