за Христос

Библейски Речник / Елиса

Син на Яван - Битие 10:4 (Цариградски); 1Летописи 1:7. Така наречените "острови на Елиса" - Езекил 27:7, които са пращали синьо и багрено на Тир, вероятно са Гръцките острови.


« Назад