за Христос

Библейски Речник / Елим

Мястото, на което израилтяните поставили стана си, когато отивали към Синайската планина - Изход 15:27 Изход 16:1; Числа 33:9. Елим може да е сегашния Вади Гурундел - широк дол, около четиридесет мили (64,4км.) на югоизток от Суез. Там има няколко водни извори и финикови дървета.


« Назад