за Христос

Библейски Речник / Елиезер

I. Слуга на Авраам от Дамаск, вероятно онзи, който се именува "по-стария в дома му" и същия, когото Авраам изпратил след шестдесет и пет години, да вземе жена за Исаак - Битие 24гл.

II. В Св. Писание се споменават и други под това име - Изход 18:4; 1Летописи 15:24 1Летописи 27:16; 2Летописи 20:37; Лука 3:29.« Назад