за Христос

Библейски Речник / Елиасив

Първосвещеник, съвременник на Неемия. Елиасив помогнал да се съгради част от Ерусалимската стена - Неемия 3:1. Вероятно той е същия Елиасив, когото Неемия изобличил, че осквернява храма, като оставя да живее в него някой си Амонец, езичник и негов роднина - Второзаконие 23:3,4; Неемия 12:10 Неемия 13:1-9.


« Назад