за Христос

Библейски Речник / Елиав

I. Син Ахисамахов, от Дановото племе, назначен от Бога да работи заедно с Веселеил, в направата на скинията - Изход 35:34.

II. Най-стария брат на Давид - 1Царе 16:6.« Назад