за Христос

Библейски Речник / Ададримон

Място в полето Магедон, където Йосия - един добър Израилев цар изгубил живота си в битка с Фараон Нехао - 4Царе 23:29; 2Летописи 35:20-25. Това събитие се оплаквало много от народа - Захария 12:11.


« Назад