за Христос

Библейски Речник / Елей

Елеят се употребява още от най-древни времена на Изток, не само за освещение, но и за да се помазва главата, брадата и целия човек в неговото ежедневие - Битие 28:18. Виж Помазание. Използва се също и за храна - Езекил 16:13. Прясното и сладко дървено масло, много се предпочита пред кравето масло и лой за посоляване на храна; и до днес даже в Сирия всякакъв вид храна варят с дървено масло. То се счита също така и за едно от хлебните приноси в храма, и обикновено го смесват с брашното на жертвоприношението - Левит 5:11 Левит 6:21. За светилници също, чистото дървено масло се смята за най-добро, и се употребява за осветление на скинията. Всички тези употреби на дървеното масло, допринасят да се разпространи и да разцъфти обработването на маслините - 1Летописи 27:28; Езекил 27:17; Осия 12:1. Елей или дървено масло се пази и за зимата, и с него се върти търговия като с жито и вино - 2Летописи 32:28; Ездра 3:7. Най-доброто дървено масло се добива от маслините като се бият, без да се подлагат на натиск, а това се нарича "елей първоток" - Изход 27:20 Изход 29:40. Зрелите маслини сега, както и в старо време, се счупват с каменни тръкала. Счупените части се натискат в масленицата, която на еврейски се нарича гат-шемен. Сега не тъпчат маслините с крака. Това, обаче, явно е практикувано от евреите, когато маслините стават меки от много стоене - Михей 6:15. Гетсимания означава маслоистисквателница, и вероятно е взела името си от някой уред за истискване на масло в околността на това място. Виж Маслина.


« Назад