за Христос

Библейски Речник / Елеазар

I. Третият син на Аарон, който наследил баща си в първосвещеничеството - Изход 6:23; Числа 20:25-28. То остава наследствено в рода му до седмо поколение, до времето на Илия, когото се предава на Итамаровия род. При Саул и Давид, първосвещеническата служба се връща на Елеазаровото потомство, което я запазва до края на плена.

II. Синът Авинадавов, когото освещават да пази ковчега Господен в бащиния си дом - 1Царе 7:1.

III. Един от Давидовите бойци - 2Царе 23:9; 1Летописи 11:11-18.« Назад