за Христос

Библейски Речник / Еласар

Тази земя може би е същата онази Таласар, за която се говори в 4Царе 19:12, и в Исая 37:12. В Арабския превод думата Еласар е преведена като Армения.


« Назад