за Христос

Библейски Речник / Елам

Област, която по-късно наричат Персия - Битие 14:1. Първото и наименование Елам, е по името на един от Симовите синове - Битие 10:22.


« Назад