за Христос

Библейски Речник / Ел

Едно от имената на Господ, употребено в Библейската поезия - Битие 33:20. То много пъти се съдържа в собствени имена, като във Ветил, Даниил, Илия, и др. Елои, както и Илий значи, Боже мой.


« Назад