за Христос

Библейски Речник / Еклисиаст

Името на една книга в Стария Завет, която със сигурност се приписва на Соломон. (Сравни 3Царе 3:12 с Еклесиаст 1:16; 3Царе 10:21,27 с Еклесиаст 2:4-9; 3Царе 11:3,4 с Еклесиаст 7:26,28). Тази книга, явно Соломон написал в старостта си, когато е освободен от идолослужението, разкошеството и похотите (около 977г. преди Р.Х.). В това си съчинение, писателя разглежда истинската мъдрост. То съдържа много поучения, почерпани от несравнимата му опитност, и показва суетата на светските добрини. Истинската премъдрост според Соломон е: "Бой се от Бога и пази заповедите му", с което слово той завършва книгата си - Еклесиаст 12:13. Когато четем книгата Еклесиаст, трябва да търсим смисъла въз основа на цялата книга, а не на отделни фрази.


« Назад