за Христос

Библейски Речник / Ададезер

Силен сирийски цар, който царува в Сова, и в съседните области, властта, на който се простирала чак до Ефрат - 3Царе 11:23. Той е поразяван три пъти, и властта му е унищожена от Давид - 2Царе 8:3-4 2Царе 10:6-14,16-19; 1Летописи 18:3 1Летописи 19:6.


« Назад