за Христос

Библейски Речник / Езеро

Ужасното описание на пъкъла като езеро, в което гори огън и жупел - Откровение 19:20 Откровение 21:8, ни напомня огъня и езерото, в които Содом бе пояден и погълнат. Виж Мером и Море.


« Назад