за Христос

Библейски Речник / Ада

I. Eдна от жените на Ламех. Виж Ламех I.

II. Една от жените на Исав, дъщеря на Хетееца Елон - Битие 36:2. В Битие 26:34, тя е наречена Васемата.« Назад