за Христос

Библейски Речник / Дясна ръка

Дясната ръка е най-активната част от тялото - Матей 5:30, и готова да изпълни повеленията на волята. Затова се употребява за означаване на много от най-силните чувства на вътрешния човек. Дясната ръка означава сила, особено могъщата сила на Бога - Изход 15:6; Псалми 21:8 Псалми 77:10; чест - Псалми 45:9; Матей 25:34; Деяния 7:55; особено благословение - Битие 48:14; братска любов - Галатяни 2:9; съперничество - Псалми 109:6; Захария 3:1; и вярно поданство - 1Летописи 29:24. Вдигала се е по време на молитва както и за даване на клетва - Битие 14:22; затова дясната ръка на един клетвопрестъпник се нарича "десница на лъжа" - Псалми 144:8. Относно четирите посоки на света, десница, на еврейски означава юг - 1Царе 23:19,24, а лявата ръка означава север - Битие 14:15. Виж Изток.


« Назад