за Христос

Библейски Речник / Агур

Вдъхновен от Бога евреин, писател на тридесетата глава на притчите, прибавена към Соломоновите притчи.


« Назад