за Христос

Библейски Речник / Ав

I. Отец. Среща се в много съставни собствени еврейски имена, като: Авенир - отец на светлината; Авесалом - отец на мира. Виж Авва.

II. Петият месец от религиозната и единадесетия от гражданската година на евреите. Той е започвал с новолунието на юли или на август. Бил е месец на опечаление в еврейския календар. В първия ден на този месец евреите постели за смъртта на Аарон - Числа 33:38, а в деветия ден на същия месец постели в памет на божественото решение, според което не били допуснати да влязат в обещаната земя мнозина от онези, които тръгнали от Египет, както и в памет на разрушаването на първия и на втория храм.« Назад