за Христос

Библейски Речник / Дълбина

Дълбината или бездната значи в Св. Писание, ад, пъкъл, място за наказание. Виж Лука 8:31; Откровение 9:1 Откровение 11:7; Римляни 10:7; Псалми 69:15 Псалми 107:26; Битие 1:2.


« Назад