за Христос

Библейски Речник / Дума

Едно племе, и отечеството на Исмаиловите потомци в Арабия - Битие 25:14; 1Летописи 1:30; Исая 21:11. Без съмнение тя е същата земя, която арабите още наричат "Камениста Дума" и "Сирийска Дума", на границата между Арабската и Сирийската пустиня.


« Назад