за Христос

Библейски Речник / Дор

Царски град на хананейците. Този град е бил на Средиземно море между Кесария и планината Кармил. След завоюването на Ханаан, Дор е бил под управлението на Манасия - Исус Навиев 11:2 Исус Навиев 12:23 Исус Навиев 17:11; 1Царе 4:11; 1Летописи 7:29. Там сега има малко пристанище, с около 500 жители.


« Назад