за Христос

Библейски Речник / Дом

Употребява се общо за всяко жилище, и така значи не само къща, но и шатър, храм, и др. Домовете в старо време, както и в днешно време се правели от различни вещества. Амос 5:11, говори за частни домове, изградени от дялани камъни. Много домове в Палестина са строени с плоски покриви. Мойсеевият закон изисква да се правят ограждения около стрехите на къщи с плоски покриви за безопасност - Второзаконие 22:8. На къщните покриви простирали ленени гръсти - Исус Навиев 2:6, жито и др.; върху тях са разговаряли - 1Царе 9:25, молели - Деяния 10:9, служили на идоли - 4Царе 23:12; Еремия 19:13, отгоре върху тях правили шатри, за да празнуват празника на шатрите - Неемия 8:16. Често на тях са се качвали и слизали чрез стълби вън от зданието, и затова не е случайно, че Спасителя заръча на учениците си, когато настане времето да се обсади Ерусалим да бягат, а които се намерят на покривите, да не слизат в къщите си - Матей 24:17.

Големите домове се строели около дворове. Когато "Господ погледна Петър" - Лука 22:61, Исус е бил несъмнено вътре в зданието, а Петър на двора.

По-бедните градели къщите си от слаби вещества, и затова е казано, че крадци могат да ги пробият или да ги подкопаят - Йов 24:16; Матей 6:19, и че такава къща вятъра може да отвее, а пороя да я завлече - Матей 7:27.« Назад