за Христос

Библейски Речник / Длъжник

Длъжник е онзи, който се е обвързал по някакъв начин, и е останал отговорен или парично, или нравствено - Матей 23:16; Римляни 1:14; Галатяни 5:3. При евреите, ако някой длъжник не можел да изплати дълговете си, то му се взимали къщата и добитъка. Ако и тази мярка не е била успешна, то му взимали земята до годината на юбилея, и го отвеждали в робство, докато не си изплати дълговете, но най-много за шест години - Левит 25:29-41; 4Царе 4:1; Неемия 5:3-5.


« Назад