за Христос

Библейски Речник / Динарий

Динар или пеняз, една римска монета с образа на Императора - Лука 20:24. Тежестта му била колкото тежестта на 3 и 1/7 турски сребърни гроша, но понеже тогава среброто повече се е ценяло, в сравнение с други неща отколкото се цени сега, то един динарий е бил достатъчен за заплата за еднодневна работа на лозе - Матей 20:2, и следователно, когато цената на една ока пшеница била един динарий - Откровение 6:6, това е било знак за глад.


« Назад