за Христос

Библейски Речник / Дина

Дъщеря на Яков от Лия - Битие 30:21. Единствената му дъщеря, за която се споменава в Св. Писание. Когато Яков с всичката си челяд отива в Салим, един от тамошните князе на име Сихем се влюбва в Дина, и я прелъстява. За тази измама братята на Дина, Симеон и Левий вероломно отмъстили с убийство и кражба, за голяма жалост на баща им Яков - Битие 34гл., 49:5,7. Дина вероятно е отишла с Якововата челяд в Египет - Битие 46:15.


« Назад