за Христос

Библейски Речник / Датан

Един от другарите на Корей, който въстанал против властта на Мойсей и Аарон - Числа 16гл.


« Назад