за Христос

Библейски Речник / Дарове

Още в древни времена е съществувал обичай, да се дават дарове, за спомен от любов или от почит. Данъците понякога са се плащали във вид на дарове - 1Царе 10:27; Исая 36:16, и пред важни хора рядко е можел някой да се яви без дарове - Битие 43:11; Съдии 6:18; 1Царе 9:7; 3Царе 14:3. Царете и велможите са имали обичай, да даряват по един или по няколко ката премяна на любимците си, когато искали да ги почетат, както и на по-силните от себе си, от които се страхували - Битие 45:22,23; 1Царе 18:4; 4Царе 16:8 4Царе 18:14; 2Летописи 9:9,12. Завоевателите, като влизали в победените градове, раздавали от колесниците си дарове и справедливост, в знак на радост или на щедрост - Псалми 68:18; Деяния 1:2,4. Пророците понякога приемали принасяните им дарове, а понякога се отричали от тях, според обстоятелствата - 4Царе 5:15 4Царе 8:9; Даниил 2:48 Даниил 5:17. В Библията думата дар понякога носи значение и на подкуп - Изход 23:8; Псалми 15:5; Исая 5:23. Тази дума, както и даване и дарба, означава още приношенията, които закона е изисквал - Второзаконие 16:17; Матей 5:23,24, евангелските добрини и вечният живот - Деяния 8:20; християнските добродетели - Ефесяни 4:8,11, и чудотворните дарби на апостолите - 1Коринтяни 12 1Коринтяни 14гл.


« Назад