за Христос

Библейски Речник / Дан

I. Син на Яков от Вала - Битие 30:3 Битие 35:25. Най-многочисленото от Еврейските племена, които влезли в Хнаанската земя, след Юдовото, е Дановото племе - Числа 1:39 Числа 26:43. На Дан определили да се засели в една земя, която се простирала на югоизток от крайморието при Йопия. Тази земя, е съседна на земята на филистимците, с които Дановите потомци са имали тесни връзки - Съдии 13 до 16 гл. Дановата земя е била плодородна, но и твърде малка, а нейните коренни жители са били много силни. За това една част от Дановото племе извоювало за себе си друга земя - Исус Навиев 19; Съдии 18гл.

II. Град, който отначало се е наричал Лаис - Съдии 18:29. "От Дан до Вирсавее", означава цялото пространство на Обетованата земя. Дан е северния град, а Вирсавее южния. Дан е бил разположен при полите на планината Ермон, четири мили на запад от Панеас, при един от изворите на Йордан, на една могила, която се нарича Тел-ел-кади. Лаис известно време е част от Сидонското царство, а по-късно е наречен Дан, защото една част от Дановото племе се населила в него. Даже тогава Дан е идолопоклоннически град, в него е поставено едно от златните телета на Ровоам - 3Царе 12:28; Амос 8:14. Въпреки, че Дан е бил някога в цветущо състояние - Съдии 18:10; Езекил 27:29, сега от него са останали само няколко малки развалини.« Назад