за Христос

Библейски Речник / Дагон

Народен идол на филистимците. Този идол е имал храмове в Газа, Азот, и в някои други градове - 1Летописи 10:10. Храмът в Газа е съборен от Самсон - Съдии 16:21-30. В Азотския храм, Дагон два пъти пада пред Божия ковчег, като втория път главата и ръцете му се отчупват, и остава само рибната част - 1Царе 5:1-9. Виж и Исус Навиев 15:41 Исус Навиев 19:27. В образа на риба, подобна на Дагон е представен и Вишну, на много места в Индия.


« Назад