за Христос

Библейски Речник / Гъсеница

Гъсеницата е спомената в Й-л 1:4, 2:25 и Амос 4:9, както и Ателав още и Пръгът, се употребяват за скакалеца и обозначават различните му видове, в които той преминава. Гъсениците са твърде опустошителни дори преди още да достигнат до крилатото си положение. Виж Скакалец.


« Назад