за Христос

Библейски Речник / Гълъби

Според Мойсеевите постановления, гълъбите са от чистите животни, и са били принасяни в жертва от бедните евреи - Битие 15:9; Левит 5:7 Левит 12:6-8; Лука 2:24. В Палестина е имало много видове гълъби. Тяхното изобилие става явно и от Исая 60:8. Те са символ на простодушие, незлобие и верност - Осия 7:11; Матей 10:16. Гълъбът е избран като предизвестител на Божието благоволение след потопа - Битие 8гл. При кръщението на Христос, гълъба е избран за символ на Святия Дух - Матей 3:16.


« Назад