за Христос

Библейски Речник / Гургулица

Птица, по-малка от гълъба, която има мек и жаловит глас. Тя е прелетна птица - Еремия 8:7, която оставя Палестина, отлита за кратко време на юг и се връща отново на пролет - Песен на песните 2:12. Гургулицата е страхлива и живее в уединени места. Законът позволява на бедните да я принасят за всеизгаряне и принос за грях - Левит 1:14 Левит 5:7; Матей 21:22, и в някои случаи за очистване - Левит 12:6-8 Левит 14:22; Числа 6:10; Лука 2:24. Преди даването на закона, Авраам принесъл заедно с другите животни гургулица и гълъбче, които не разсякъл, а другите жертви разсякъл - Битие 15:9,10.


« Назад