за Христос

Библейски Речник / Гръм

Гръмотевиците и светкавиците проявяват Божия сила, и показват присъствието Му - Изход 19:16; 1Царе 2:10 1Царе 12:17; Псалми 18:13. В Псалми 29:3-5, гръмотевицата е наречена поетично "Гласът Господен", "Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми: Господ гърми над големите води, Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри" и. т. н. Виж и Йов 37:1-5 Йов 40:9; Еремия 10:13. За пояснение на Псалми 29:9, "Гласът Господен прави да раждат кошутите", Мофат, като описва гръмотевиците в Южна Африка, казва че сърните (кошутите) бягат от страх, и че на сутринта след гръмотевиците туземците виждали на различни места да се разхождат малки сърнички.


« Назад