за Христос

Библейски Речник / Гриф

Вероятно "Осифраж" - косто-трошител, на еврейски "Перес" - трошител. Нечиста птица от рода на орлите - Левит 11:13, Второзаконие 14:12. Планинска птица като орелопиляка от Алпите, който троши костите на дивите кози, които лови по стръмнините.


« Назад