за Христос

Библейски Речник / Градини

В Св. Писание често се споменава за градини, но забележително е, че евреите наричали градина всяко място насадено с растения и дървета. С други думи, те не наричали градини само такива места, в които растат цветя, като трендафил, карамфил, крем и др., или в които садили само зеле - Битие 2:8-10 Битие 15:3; 3Царе 21:2; Естир 1:5 Естир 7:7,8; Еклесиаст 2:5,6. Обикновено градините се намирали край реките и при изворите - Битие 13:10; Числа 24:6. На други места евреите правели водоеми, от които насочвали водата по специално направени бразди, когато било нужно - Притчи 21:1; Песен на песните 4:12-16, Исая 58:11. Градините били ограждани със стени, плетове или тръни - 2Царе 23:6,7; Йов 1:10; Притчи 15:19; Осия 2:6. Често ги оставяли незаградени, но поставяли пъдари да ги пазят, когато узрявали овощията - Исая 1:8; Еремия 4:16,17. Този обичай е останал и до днес на Изток (посаждат краставици или дини в някое отворено място, и в една пъдарница поставят някой пъдар да ги пази). В градините са ставали веселби - Исая 51:3, дълбоки размишления - Йоан 18:1, благочестиви възпоминания - Матей 26:30; Йоан 1:48 Йоан 18:1,2, идолослужения - 3Царе 14:23; Исая 1:29 Исая 65:3 Исая 66:17; Еремия 2:20 Еремия 3:6. Понякога едно семейство е имало семеен гроб в градината си - Йоан 19:41.


« Назад