за Христос

Библейски Речник / Грабеж

Плячките взети по време на битка, били разделяни по равно от тези, които участвали в боя, и от онези, които пазели стана, докато първите отсъствали от него - Числа 31:27-32. Делът на Господа, се отделял най-напред от цялото, а в по-късни времена и царя взимал една част за себе си.


« Назад