за Христос

Библейски Речник / Готолия

Внучка на Амрий - 2Летописи 22:2, и дъщеря на Ахаав и Езавел - 4Царе 11:1. Очудващо тя била избрана за жена на Йорам (сина на благочестивия Йосафат), Юдаовия цар. Нейното пагубно влияние въвлякло в идолопоклонство и престъпления съпруга и, и сина и Охозия - 2Летописи 21:6 2Летописи 22:3. След тяхната преждевременна смърт, тя завзела престола и поискала да се обогати на него чрез убиването на целия царски род. Само Йоас (нейния внук), тогава още дете, е спасен от леля си Йосавеета. След шест години е изведен от скришното си място, и помазан за цар от смелия и верен първосвещеник Йодай. Той направил заговор против Готолия и заповядал да я убият - 4Царе 11гл; 2Летописи 23гл.


« Назад